Seta haluaa marginaaliryhmille lisää oikeuksia: ”muunsukupuoliset unohdettu, isä kirjataan äidiksi”

25.11.2019

”Kun vanhemmuus kirjataan binäärisesti äitiytenä tai isyytenä, jätetään siinä huomioimatta esimerkiksi vanhemmat, jotka ovat muunsukupuolisia”, kannanotossa muistutetaan.

(Päijät-Media 25.11.2019)
Setan edustajakokouksen tuoreessa (24.11.) kannanotossa halutaan kirjavoittaa vanhemmuuslakia niin, että yhä kirjavammat perheyhdistelmät saisivat juridiset oikeudet.
Antti Rinteen hallitus on päättänyt säätää Suomeen vanhemmuuslain. Vanhemmuuslaissa on varmistettava, että se huomioi riittävällä tavalla perheiden ja sukupuolen moninaisuuden. Juridinen vanhemmuus tulee jatkossa kirjata vanhemmuutena ilman turhaa sukupuolittamista ja tarvittaessa useammalle kuin kahdelle vanhemmalle, sanotaan kannanotossa.
-Vanhemmuuslain säätäminen perhemuodot ja sukupuolen moninaisuus huomioiden vahvistaisi lasten oikeuksia, parantaisi perheiden yhdenvertaisuutta ja ennaltaehkäisisi transihmisiin ja heidän lapsiinsa kohdistuvaa syrjintää.

”Useampi kuin kaksi vanhempaa”

Setan kannanotossa todetaan, että monimuotoisissa perheissä kasvavien lasten oikeudet ovat viime vuosina parantuneet erityisesti niiden lasten osalta, jotka syntyvät naisparien ydinperheeseen.
-Lakimuutokset eivät vielä kuitenkaan ole riittävällä tavalla ottaneet huomioon kaikkien perheiden moninaisuutta ja lasten oikeuksia heille tärkeiden vanhemmuussuhteiden huomioimiseksi.
-Monilla sateenkaariperheiden ja uusperheiden lapsilla on todellisuudessa useampi kuin kaksi tärkeää, lapsen elämässä mukana olevaa vanhempaa. Esimerkkinä tällaisesta tilanteesta on naispari ja mies, jotka jakavat lapsen vanhemmuuden keskenään.
-Lapsen edun mukaista on tällaisissa tilanteissa tunnustaa useampi kuin kaksi vanhempaa.

”Lapsen synnyttänyt mies kirjataan äidiksi”

-Osa vanhemmista kuuluu sukupuolivähemmistöihin. Heidän vanhemmuutensa kirjataan tämän vuoksi väärin. Lapsen synnyttänyt mies kirjataan äidiksi ja nainen, jonka siittiöistä lapsi on saanut alkunsa, kirjataan isäksi, setalaiskannanotossa todetaan.
-Laki ei myöskään mahdollista ennen sukupuolen korjaamista syntyneen lapsen vanhemmuusmerkinnän korjaamista vanhemman sukupuolen vahvistamisen yhteydessä. Vanhemmuuden kirjaaminen väärin altistaa paitsi vanhemman myös hänen lapsensa syrjinnälle.
-Ristiriita sukupuolimerkinnän ja vanhemmuusmerkinnän välillä paljastaa vanhemman transtaustan kerta toisensa jälkeen asioitaessa viranomaisten kanssa tai palveluissa, kuten päivähoidossa.

”Muunsukupuoliset unohdettu”

Setan kannanotossa annetaan ymmärtää, että ”muunsukupuoliset” on unohdettu.
-Kun vanhemmuus kirjataan binäärisesti äitiytenä tai isyytenä, jätetään siinä huomioimatta esimerkiksi vanhemmat, jotka ovat muunsukupuolisia. Setan edustajakokous vaatii, että juridinen vanhemmuus kirjataan sukupuolineutraalisti vanhemmuutena, ei äitiytenä tai isyytenä.
-Tämä tekisi kaikesta vanhemmuudesta yhtä arvokasta sukupuolesta riippumatta ja olisi lasten edun ja oikeuksien mukaista. Juridinen vanhemmuus ei kuitenkaan rajoittaisi kenenkään yksilön tai perheen oikeutta valita ja käyttää omassa arjessaan itselleen sopivimpia vanhemmuuden käsitteitä, kannanotossa todetaan.

*