Huumeiden käytöstä kertovia tunnusmerkkejä Uutistori-lehdessä

19.11.2019

(Päijät-Media 19.11.2019)
Miten vanhemmat voivat tietää, käyttävätkö heidän nuorensa tai lapsensa jotain huumetta? Merkkejä on paljon, käytöstä voivat viestiä muun muassa pukeutuminen, kaveripiirin muutos, käyttäytymisen muutos, hajut.
Toisaalta murrosikäisen nuoren kasvukivut voivat johtaa harhaankin.
Uutistori-lehdessä numero 6 kerrotaan huumeiden aiheuttamista muutoksista nuoressa.

*