Suomen kunnat syynätään syksyn ja talven aikana

2.10.2019

Koska kuntakentän haasteet ovat moninaisia, on perustelua tehdä kokonaisvaltainen ja yhtenäinen kansallinen tilannekuva-arvio, kerrotaan valtioneuvoston tiedotteessa.

(Päijät-Media 2.10.2019)
Kuntien tilannekuvassa kootaan yhteen kuntien palvelujen nykytilaa, väestökehitystä, elinvoimaa ja kuntien taloudellisia ja muita edellytyksiä koskevat tiedot. Osana tilannekuvaa laaditaan myös kuntakohtaiset painelaskelmat kunnan talouden kehityksestä lähivuosina.
Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman mukaan kuntien tilanteesta laaditaan kokonaisvaltainen tuoreimpiin tietoihin pohjautuva arviointi syksyllä 2019. Kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero asetti 1.10. kuntien tilannekuva -hankkeelle projekti- ja seurantaryhmän.

Kunnissa on eroja

Suomen kunnat eroavat kooltaan, olosuhteiltaan ja kantokyvyltään merkittävästi toisistaan. Viime vuosina väestörakenteen erot kuntien välillä ovat kasvaneet ja kiihdyttäneet entisestään kuntien eriytymiskehitystä. Väestönkehitys vaikuttaa voimakkaasti niin kuntien taloudelliseen kantokykyyn, elinvoimaan kuin mahdollisuuksiin järjestää palveluita.
Muutokset nostavat esiin kysymykset kansalaisten lakisääteisten palveluiden ja niiden rahoituksen turvaamisesta sekä julkisten varojen tehokkaasta käytöstä.
”Koska kuntakentän haasteet ovat hyvin moninaisia, kuntien tulevaisuuden näkymistä on perustelua tehdä kokonaisvaltainen, tuoreimpiin väestöennusteisiin, tilastoihin sekä tutkimustietoon ja selvityksiin perustuva yhtenäinen kansallinen tilannekuva-arvio”, valtioneuvostosta kerrotaan.

Hallituksen tarpeisiin, päätöksenteon pohjaksi

Hankkeen tavoitteena on muodostaa kokonaiskäsitys kuntien tilanteesta ja lähivuosien kehitysnäkymistä hallituksen päätöksenteon perustaksi sekä tuottaa ajantasainen ja riittävä tietoperusta avoimesti kaikkien saataville. Tietopohjan avaamisella halutaan tukea julkista keskustelua moninaisen kuntakentän kehityksen suunnista niin kunnissa kuin valtakunnallisella tasollakin.
Tilannekuvan valmistelu etenee vaiheittain ja työn ensimmäisiä tuloksia on tarkoitus julkaista alkuvuodesta 2020. Valmistelutyötä tehdään valtiovarainministeriön johdolla yhteistyössä ministeriöiden, kuntien sekä kunta-alan toimijoiden kanssa.

*