Sisäympäristöissä oireilevien ja sairaiden hoitoa tehostetaan -asiantuntijaryhmä koolle

11.9.2019

(Päijät-Media 11.9.)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kokosi terveydenhuollon ammattilaisista koostuvan asiantuntijaryhmän, jotta terveydenhuollossa osattaisiin paremmin auttaa sisäympäristöissä oireilevia ihmisiä.
-Asiantuntijat jakavat ryhmässä muun muassa paikallisia kokemuksia sisäilmasta oireilevien potilaiden hoidosta, kuntoutuksesta sekä hoidon järjestämisestä, kertoo professori Juha Pekkanen.
-Potilaiden hoitoon tarvitaan kuitenkin lisää ratkaisuja, joiden kehittämiseen on tärkeää saada terveydenhuollon ammattilaiset tiiviisti mukaan, toteaa THL:n ylilääkäri Jussi Lampi.
Jos ihminen epäilee saavansa oireita sisäympäristöstä, ensisijaisesti oireita selvitetään ja hoitoa etsitään terveyskeskuksen vastaanotolla tai työterveyshuollossa. Puolestaan heille, joiden oireet ovat pitkäkestoisia ja toimintakykyä alentavia, kehitetään nyt aktiivisesti hoitoa ja tukea eri puolilla Suomea.

Ammattilaiset toivovat lisäkoulutusta

Yliopistollisten keskussairaaloiden poliklinikoiden tehtävänä on hoitaa ja kuntouttaa oireilevia potilaita sekä tukea alueen terveydenhuollon ammattilaisia. Tämä tarve nousi esiin myös lääkäreille ja hoitajille tehdystä kyselystä.
-Alustavien tulosten perusteella ammattilaiset toivovat lisäkoulutusta erityisesti pitkäaikaisia ja vaikeita oireita saavien potilaiden hoitoon ja kuntoutukseen sekä alueellisia ohjeistuksia työn tueksi, kertoo keuhkoterveysjärjetö Filha ry:n pääsihteeri Tuula Vasankari.
THL:n koolle kutsuma asiantuntijaryhmä toimii osana Kansallista sisäilma ja terveys – ohjelmaa, jonka yhtenä keskeisenä tavoitteena on parantaa sisäympäristöissä oireilevien ja sairaiden hoitoa sekä työ- ja toimintakykyä.

*