Tuleeko Lahden kaupunginteatterista osakeyhtiö? -Asiaa pohditaan elokuun lopussa

25.8.2019

Katsojia Lahden kaupunginteatterissa käy vuosittain noin 80 000.

(Päijät-Media 25.8.2019)
Lahden sivistysjohtaja esittää, että perustetaan Lahden kaupungin kokonaan omistama Lahden kaupunginteatteri Oy, johon kaupunginteatterin toiminta ja henkilöstö siirtyvät liikkeenluovutuksen periaatteita noudattaen. Samassa yhteydessä nykymuotoinen kaupunginteatterin taseyksikkö lakkautettaisiin.
Esitystä käsitellään liikunta- ja kulttuurilautakunnan kokouksessa 29.8.2019 ja kaupunginhallituksessa 30.9.2019. Teatterin mahdollisesta yhtiöittämisestä 1.1.2021 alkaen päättää valtuusto kokouksessaan 7.10.2019.

Taloudellisia edellytyksiä tavoitellaan

Yhtiöittämisesitystä perustellaan sillä, että sen avulla teatteri pitkällä tähtäyksellä saavuttaa parhaat toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset.
-Teatterin tehtävänä on jatkossakin tuottaa korkeatasoista ja monipuolista teatteritarjontaa, toteaa Lahden sivistysjohtaja Tiina Granqvist.
Mahdollinen yhtiö saisi rahoituksensa valtionosuuksista, kaupungin myöntämästä toiminta-avustuksesta, investointiavustuksesta ja vuokra-avustuksesta, lipputuloista sekä muista liiketoiminnan tuloista. Esityksen mukaan yhtiölle tulee lisäksi myöntää riittävä oma pääoma pääomalainana yhtiön perustamisvaiheessa toiminnan käynnistämiseksi sekä riittävä käyttöpääoma.

”Toiminnasta tulisi ketterämpää”

Granqvistin mukaan yhtiön omistajaohjaus ja tavoitteiden asettaminen kuuluisivat sivistyksen palvelualueelle ja liikunta- ja kulttuurilautakunnalle.  Osakeyhtiömallin vahvuuksina teatteri pitää toiminnan ketteryyttä ja itsenäisempää asemaa, mikä mahdollistaa nopeamman reagoinnin ja keskittymisen ydintoimintaan.
Haastetta tuovat muun muassa entistä suurempi paine ohjelmiston menestymiseen sekä aiemmin kaupunkiorganisaatiosta saatujen tukipalvelujen, verkostojen ja kehittämistoimintojen järjestäminen.

Vuosittain noin 80 000 katsojaa

Lahden kaupunginteatteri on kunnallinen ammattiteatteri, joka tällä hetkellä toimii Lahden kaupungin organisaatiossa taseyksikkönä liikunta- ja kulttuurilautakunnan alaisena vastuualueena.  Teatteri tuottaa vuosittain 6-8 omaa ensi-iltaa, joiden lisäksi on yhteistuotantoja sekä vierailuesityksiä. Katsojia teatterissa käy vuosittain noin 80 000.
Vuoden 2019 talousarviossa teatterin saama valtionosuus on 2.265.922 euroa ja kaupungin avustus 4.521.078 euroa eli yhteensä 6.787.000 euroa. Sisäinen vuokra on talousarviossa 1.964.700 euroa. Teatterikiinteistön laajempi peruskorjaus on suunniteltu vuodelle 2027.

*